W 2013 roku wyjazd studyjny do Instytucji UE w Brukseli odbywał się w dniach 1-5 grudnia. Ze sprawozdaniem z wyjazdu można zapoznać się TUTAJ.
Naukowe podsumowanie wyjazdu stanowi poniższa monografia:

"Dylematy wspólnej polityki rolnej w świetle doświadczeń lat 2007-2013", Czyżewski A., Smędzik-Ambroży K., (red.), KPSW, Bruksela - Bydgoszcz – Poznań, 13 artykułów POBIERZ
 • Ciawłowska B., Kaźmierczak P., Stępień S., Wahania na rynku żywca wieprzowego w Polsce w latach 1995-2012;
 • Ignaczak J., Szyndel W., Matuszczak A., Heterogeniczność rolnictwa w Unii Europejskiej;
 • Janicka J., Fehler Ł., Stępień S., Wspólna polityka rolna po 2013 roku - budżet i kierunki zmian;
 • Jędruszuk K., Stachowski M., Czyżewski B., Przejawy nowego paradygmatu rozwoju rolnictwa w Polsce w świetle perspektywy finansowej WPR 2014-2020;
 • Jędruszuk K., Stachowski M., Smędzik-Ambroży K., Kultura ekonomiczna mieszkańców wsi w procesie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich;
 • Kaczmarek N., Dziedzic E.,Smędzik-Ambroży K., Instytucjonalne wsparcie rolnictwa w Polsce po 2004 roku;
 • Komur M., Matuszczak A., Dylematy środowiskowe i ekonomiczne wprowadzenia roślin transgenicznych do środowiska naturalnego;
 • Krolik M., Kryszak Ł., Kuczyk K., Majchrzak A., Struktura agrarna w Polsce w świetle krajowej oraz europejskiej polityki rolnej;
 • Marciniec J., Smędzik-Ambroży K., Rynek gęsi jako niszowy na rynku drobiu w Polsce;
 • Michalska M., Rutkowska M., Grzelak A., Proporcje wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich z ARiMR pomiędzy I i II filar WPR Unii Europejskiej na lata 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski;
 • Mucha K., Staniszewski J., Śmigla M., Ewolucja polityki rolnej w Stanach Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Chinach - doświadczenia i perspektywy po 2013 roku;
 • Radzięda J., Borychowski M., Efekty ekonomiczne długookresowego wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce ze środków Unii Europejskiej;
 • Więckiewicz M., Borychowski M., Ryzyko w gospodarce rolnej.