W 2014 roku wyjazd studyjny do Instytucji UE w Brukseli odbywał się w dniach 30.11-4.12. Ze sprawozdaniem z wyjazdu można zapoznać się TUTAJ.
Naukowe podsumowanie wyjazdu stanowi poniższa monografia:

"Doświadczenia i przyszłość wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie 2014-2020", Czyżewski A., Poczta-Wajda A., (red.), KPSW, Bruksela - Bydgoszcz – Poznań, 12 artykułów POBIERZ
 • Goliński B., Komajda M., Borychowski M.,Warunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Bawarii;
 • Gościniak M., Jarosz D., Staniszewski J.,Sektor spożywczy w Polsce jako stymulator wzrostu gospodarczego;
 • Grzyb A., Poczta-Wajda A., Konsekwencje liberalizacji handlu produktami rolno-żywnościowymi;
 • Jankowska K., Riliszkis M., Sapa A., Międzynarodowa konkurencyjność polskiego sektora rolno-żywnościowego w handlu z krajami UE - zarys problemu;
 • Kaptur P., Zieliński M., Staniszewski J.,Ekologizacja polskiego rolnictwa w kontekście WPR;
 • Knopp K., Czyżewski A.,Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego artykułami rolno-spożywczymi - implikacje, wnioski;
 • Komur M., Zieliński P., Stępień S.,Rolnictwo zrównoważone vs industrialne - przykład UE i USA;
 • Kopeć B., Gronowski B., Czyżewski A.,Stymulatory i ograniczenia rozwoju gminy w warunkach wsparcia z funduszy unijnych. Przykład gminy Suchy Las;
 • Kryszak Ł., Mucha K., Czyżewski A.,Poziom i dynamika dochodów rolniczych w Polsce na tle krajów UE-15 w świetle danych FADN 2007-2013;
 • Pakulski K., Woga A., Borychowski M.,Biogospodarka w wybranych krajach Unii Europejskiej;
 • Ryszewska E., Skwara A., Majchrzak A.,Przemiany w strukturze gospodarstw rolnych oraz zatrudnienia na obszarach wiejskich w Polsce po 2002 r.;
 • Wiśniewska M., Zgolińska A., Matuszczak A., Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa Polski na tle krajów Unii Europejskiej;