W 2016 roku wyjazd studyjny do Instytucji UE w Brukseli odbywał się w dniach 4-8 grudnia. Ze sprawozdaniem z wyjazdu można zapoznać się TUTAJ.
Naukowe podsumowanie wyjazdu stanowi poniższa monografia:

"Ocena i przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 roku", Czyżewski A., Matuszczak A., (red.), KPSW, Bruksela - Bydgoszcz – Poznań, 13 artykułów POBIERZ
 • Bilon T., Czyżewski A., Globalizacja a interwencjonizm w rolnictwie;
 • Jankowiak J., Knopp K., Kryszak Ł., Unijne systemy wsparcia finansowego dla polskiego sektora agrobiznesu - ujęcie lokalne;
 • Kołacka J., Łuczak P., Guth M., Finansowanie działalności gospodarstw rodzinnych po akcesji Polski do Unii Europejskiej;
 • Muszalska B., Piórkowski A., Zrównoważony rozwój rolnictwa a dostarczanie dóbr publicznych;
 • Dobrowolski D., Staniszewski J., Systemy bezpieczeństwa żywności na świecie;
 • Dziamara A., Nowicki M., Majchrzak A., Internalizacja środowiskowych efektów zewnętrznych w gospodarce;
 • Goliński B., Komur M., Ryszewska E., Staniszewski J., Rural vitality in the areas of natural resources exploitation - three case studies from Wielkopolska;
 • Wigura M., Zimowski D., Kryszak Ł., Efektywność gospodarstw drobnotowarowych w świetle sprawozdań europejskiego FADN;
 • Kalinowska K., Smędzik-Ambroży K., Przejawy zachowań etnocentrycznych na rynku produktów żywnościowych w UE;
 • Świętek K., Zawadzka A., Borychowski M., Wybrane formy łańcucha marketingowego w gospodarce żywnościowej;
 • Kościański M., Kowalski P., Poczta-Wajda A., Przyszłość polityki rolnej w rozwijających się krajach azjatyckich. Szansa czy zagrożenie dla UE?;
 • Stochmal R., Szwon T., Smędzik-Ambroży K., Innowacyjność w rolnictwie - przejawy, determinanty, skutki;,
 • Szabelski F., Czternasty W., Potrzeba rozwoju spółdzielni w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich w świetle priorytetów Unii Europejskiej;