W 2017 roku wyjazd studyjny do Instytucji UE w Brukseli odbywał się w dniach 3-7 grudnia. Ze sprawozdaniem z wyjazdu można zapoznać się TUTAJ.
Naukowe podsumowanie wyjazdu stanowi poniższa monografia:

"Perspektywy rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej", Czyżewski A., Borychowski M. (red.), KPSW, Bruksela - Bydgoszcz – Poznań, 16 artykułów POBIERZ
 • Janiszewska M., Piwońska K., Czyżewski A., Perspektywy rozwoju rolnictwa na drodze intensywnej industrializacji;
 • Kucharska A., Tomaszewska K., Kryszak Ł., Sytuacja sektora rolnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie dochodów i produktywności po integracji z Unią Europejską;
 • Walczak E., Walczak M., Stępień S., Marnotrawstwo i straty żywności w modelu zrównoważonej konsumpcji;
 • Dobrowolski D., Świętek K., Stępień S., Teoretyczne i praktyczne aspekty cyklu świńskiego - propedeutyka problemu;
 • Kwiatkowska E., Pietraszek J., Majchrzak A., Determinanty modernizacji gospodarstw rolnych w Polsce - przegląd zagadnień;
 • Augustyniak K., Grzelak A., Infrastrukturalne determinanty spójności obszarów wiejskich;
 • Jankowiak J., Knopp K., Czyżewski A., Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w Polsce w 2017 roku;
 • Szulc J., Święcicki A., Smędzik-Ambroży K., Nieekonmiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego;
 • Figa, A., Kotłowski K., Staniszewski J., Wpływ wspólnej polityki rolnej na efekty dochodowe w rolnictwie w Polsce i UE w świetle jej priorytetów;
 • Chełmińska E., Kozłowska K., Guth M., Relacje opłacalności produkcji mleka i żywca wołowego w Polsce po zmianie instrumentarium unijnego wsparcia rynku mleka w 2015 roku;
 • Wilgos A., Wróblewska M., Poczta-Wajda A., Wspierania rolnictwa w krajach wysokorozwiniętych - studium przypadków;
 • Dziamara A., Kołacka J., Sapa A., Dodatki do żywności - zarys problemu;
 • Jakowicka A., Żmieńka E., Borychowski M., Relacje podażowo-popytowe na rynku rzepaku jako determinanta rozwoju sektora biopaliw ciekłych (estrów) w Polsce i Unii Europejskiej;
 • Stochmal R., Szwon T., Czyżewski B., Konkurencyjność energii elektrycznej względem biopaliw w transporcie;
 • Konopnicki P., Matuszczak A., Korzyści i zagrożenia związane z rozwojem sektora biogazu;
 • Jakubowski H., Szczerbowski R., Staniszewski J., Polish and Dutch energy sectors - a comparative analysis.