Instytut Finansów jest jednostką naukową w strukturze Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Instytut rozpoczął działalność 1 października 2019 roku, wyłaniając się z likwidowanego Wydziału Ekonomii.

W skład Instytutu Finansów wchodzą cztery katedry: Katedra Pieniądza i Bankowości, Katedra Inwestycji i Rynków Finansowych, Katedra Finansów Publicznych oraz Katedra Ubezpieczeń.

Pracownicy Instytutu prowadzą badania naukowe w obszarach takich jak: bankowość centralna i komercyjna, polityka pieniężna, system finansowy, finanse publiczne (w tym finanse samorządowe), rynek finansowy (pieniężny i kapitałowy), finanse przedsiębiorstw, finanse osobiste, ubezpieczenia gospodarcze i emerytalne, rachunkowość finansowa i budżetowa, audyt, kontrola i nadzór finansowy oraz audyt i kontrola wewnętrzna, nowe technologie w finansach.

Działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje prowadzenie zajęć przede wszystkim na kierunkach: Finanse i Rachunkowość, Finanse, Audyt, Inwestycje, Finanse i Rachunkowość Biznesu, Finance (kierunek anglojęzyczny), Nadzór i kontrola (kierunek praktyczny). W ramach Katedr organizowane są także studia podyplomowe oraz studia MPA (Master of Public Administration).