Dyrektor Instytutu Finansów
dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. UEP

Kontakt
Collegium Altum pok. 1316
telefon: 61 854 39 34
fax: 61 854 34 15


Terminy dyżurów 

środa, godz. 8.30-9.30
Dyżur Dyrektora Instytutu Finansów zostają odwołane