STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH

W dniach 9-15 maja 2022 studenci II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia studiujących na kierunkach: informatyka i ekonometria, kierunku prawno-ekonomicznym, oraz studenci I roku studiów II stopnia studiujący na kierunkach nadzór i kontrola dokonują wyborów seminarium. Wybory zostaną przeprowadzone w systemie USOS.

Student przed wybraniem promotora w systemie USOS ma obowiązek skontaktować się z potencjalnym promotorem w okresie poprzedzającym uruchomienie zapisów w systemie i uzyskać jego zgodę na zapisanie się na seminarium.