Na odbywającej się 10 listopada 2021 roku konferencji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podsumowującej projekt dydaktyczny "CC Infinite. Computing Competences. Innovative learning approach for non-IT students" dr Tomasz Gabrusewicz zasiadał w panelu ekspertów merytorycznych nadzorujących konferencję. Celem konferencji było upowszechnienie rezultatów tego trwającego 3 lata projektu dydaktycznego.

https://us.edu.pl/ksztalcenie/projekty-edukacyjne/dla-studentow/computing-competences-innovative-learning-approach-for-non-it-students-cc-infinite/