W ramach 20 edycji konkursu NCN - PRELUDIUM - mgr Tomasz Kaczmarek, doktorant dr hab. Katarzyny Perez, prof. UEP, kierownika naszej Katedry, otrzymał dofinansowanie na projekt badawczy pt. Autonomiczne inwestowanie: budowa efektywnego portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem głębokiego uczenia przez wzmacnianie.

Celem projektu jest wypracowanie metodologii zarządzania ryzykiem portfela inwestycyjnego składającego się ze spółek dobranych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego. Projekt ma charakter interdyscyplinarny łącząc teorię optymalizacji portfela inwestycyjnego z najświeższymi badaniami nad rozwojem sztucznej inteligencji, a w szczególności nad metodami uczenia maszynowego (ang. machine learning).

Wyniki przeprowadzonych badań przyczynią się do rozwoju teorii portfela inwestycyjnego, zaprezentują nowe obszary aplikacji empirycznej wyceny aktywów bazującej na uczeniu maszynowym oraz wskażą sposoby wykorzystania teorii behawioralnych w inwestycjach kapitałowych. Rozwiązanie problemu badawczego wniesie praktyczną wiedzę dla sektora inwestycyjnego, w tym dla zarządzających portfelami inwestycyjnymi, analityków danych oraz robo-doradców.


Serdecznie gratulujemy naszemu Doktorantowi!