Szczegóły dot. terminów znajdują się w poniższym załączniku