Uczymy już od 34 756 dni
Osoby współpracujące z Katedrą

mgr Maciej Zając

Magister nauk społecznych

Wykształcenie:
 • Studia doktoranckie (2016-obecnie)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania; Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
 • Studia magisterskie (2013-2015)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Studia licencjackie (2010-2013)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Studia licencjackie (2009-2012)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: logistyka krajowa i międzynarodowa

Doświadczenie zawodowe:
 • doświadczenie obejmuje pracę w controllingu, księgowości oraz doradztwie w obszarze M&A i corporate finance.

Obszary badawcze:
 • fuzje i przejęcia,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • strategie podatkowe przedsiębiorstw.

Prowadzone zajęcia:
 • zarządzanie przedsięwzięciami,
 • fuzje i przejęcia.
Wybrane publikacje:
 • Stradomski M., Zając M., Perspektywy wykorzystania fundacji prywatnej przez firmy rodzinne w Polsce, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, vol. XVIII, nr 6, cz. 1, 2017, ss. 81-92.
Zainteresowania pozanaukowe:
 • sport (piłka nożna, piłka ręczna),
 • podróże,
 • kino lat 90'.
e-mail: maciej.zajac@ue.poznan.pl