Uczymy już od 34 999 dni
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry

dr Przemysław Grobelny

Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Wykształcenie:
 • Posiadacz tytułu The Chartered Financial Analyst (CFA) (2016)
 • Studia doktoranckie (2014-2018)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania; Katedra Inwestycji i Rynków Kapitałowych
 • Studia magisterskie (2012-2014)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstwa
 • Studia licencjackie (2009-2012)
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Wydział Zarządzania, specjalność: zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami
 • Athens University of Economics and Business (2011-2012)

Doświadczenie zawodowe:
 • doświadczenie obejmuje pracę w funduszu inwestycyjnym i firmie doradczej z obszaru M&A i corporate finance.

Obszary badawcze:
 • fuzje i przejęcia,
 • wycena przedsiębiorstw,
 • wycena portfeli wierzytelności.

Prowadzone zajęcia:
 • fuzje i przejęcia,
 • strategie finansowe przedsiębiorstw,
 • bazowe instrumenty pochodne,
 • wycena instrumentów pochodnych,
 • zarządzanie portfelem inwestycyjnym,
 • fixed income securities management & investment.

Wybrane publikacje:
 • Grobelny., Stradomski M., Stobiecki P, 2018, Determinants of merger and acquisition activity in Poland, w: Proceedings of the 35th International Academic Conference, Barcelona 15-18 May 2018 / Rotschedl Jiri, Cermakova Klara ( red. ), 2018, International Institute of Social and Economic Sciences ; International Society for Academic Studies, ISBN 978-80-87927-47-2
 • Zaremba A., Szyszka A., Płotnicki M., Grobelny, P., 2018, Post-merger returns in frontier markets, or how we learned to stop worrying and love the acquirers, w: Journal of Business Economics and Management, vol. 19, nr 1, ss. 96-109.
 • Grobelny P., Stradomski M., Stobiecki P., 2018, Determinanty aktywności na rynku fuzji i przejęć w Polsce, CeDeWu, ISBN 978-83-8102-108-1.
 • Grobelny, P., 2017, Portfel inwestycyjny firmy rodzinnej [w:] Lewandowska, A., Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom. Wydawnictwo Instytut Biznesu Rodzinnego, 2017.
 • Zaremba, A., Grobelny, P., 2017, Merger imbalance and returns in international equity markets, Investment Analysts Journal, vol. 1, s. 1-15.
 • Grobelny, P., 2016, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym powstałym w toku reorganizacji firmy rodzinnej, Family Business, vol. 4/2016, s. 88-91, ISSN 2451-098X.
 • Grobelny P., 2015, Fuzje i przejęcia jako element realizacji strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi [w:] Chirkowskiej-Smolak, T.,  Grobelny, J., 2015, Człowiek na rynku pracy - Wyzwania i zagrożenia. Wydawnictwo LIBRON, 2015.
Dodatkowe informacje:
 • Pełnienie funkcji opiekuna przygotowującego zespół reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w ramach międzynarodowego konkursu CFA Research Challenger.
 • Pełnienie funkcji koordynatora współpracy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Fundacją GPW.
 • Członkostwo w międzynarodowej organizacji CFA Institute.
 • Członkostwo w organizacji CFA Society of Poland.
 • Pełnienie funkcji opiekuna Koła Naukowego Inwestycji Kapitałowych PROFIT.
Zainteresowania pozanaukowe:
 • MMA.
e-mail: przemyslaw.grobelny@ue.poznan.pl