dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska, prof. UEP
Dyżur

wtorek 11 lutego godz. 11.00 - 11.45

czwartek 13 lutego godz. 9.00 - 9.45

piątek 21 lutego godz. 9.00 - 9.45

sobota 22 lutego godz. 12.00 - 12.45

Anna.Iwanczuk-Kaliska@ue.poznan.pl
pok./ room 1216, Altum, tel. 61 854 33 72

dr hab. Michał Jurek, prof. UEP

Przebywa na urlopie bezpłatnym
pok./ room 1215, Altum, tel. 61 854 3215
michal.jurek@ue.poznan.pl

dr hab. Grzegorz Kotliński, prof. UEP
Dyżur 
środa 12.02.br godz.12.00-13.00
pok. 1219 Altum, tel.  61 854 32 19
grzegorz.kotlinski@ue.poznan.pl 

dr hab. Paweł Marszałek, prof. UEP
Dyżur w semestrze zimowym w Dziekanacie

we wtorki godz. 12.00-13.00

w środy godz. 12.00-13.00

pok./ room 1215, Altum, tel. 61 854 32 15
pawel.marszalek@ue.poznan.pl


dr hab. Paweł Mikołajczak, prof. UEP
Dyżur w semestrze zimowym
wtorki godz. 12.00-13.00,
pok. 1214, Altum, tel. 61 854 33 73
pawel.mikolajczak@ue.poznan.pl


Zaliczenia przedmiotu Zajęcia Otwarte na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia stacjonarne I stopnia
Osoby chcące uzyskać zaliczenia z przedmiotu Zajęcia Otwarte proszone są o złożenia w Sekretariacie Katedry (1214 Altum) sprawozdania z uczestnictwa w zajęciach - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UEP nr 45/2013 z dnia 13 sierpnia 2013 r. - druk dostępny na stronach internetowych Uczelni. Należy wypełnić wszystkie pozycje sprawozdania oprócz pola "Opinia sprawdzającego". Na stronie 2 należy uzupełnić tabelę dotyczącą listy wykładów, a na następnych stronach, w kolejności przyjętej w tabeli, napisać opinię na temat poszczególnych zajęć - krótko scharakteryzować, jakie nowe treści zawierały zajęcia, co w nich było najbardziej przydatne/interesujące, co będzie przydatne w praktyce itp. Do sprawozdania należy również dołączyć potwierdzenie udziału w zajęciach.pok. 1225, tel. 61 854 33 72dr hab. Killion Munyama
Przebywa na urlopie bezpłatnym
pok. 1217 Altum, tel.

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP

poprawki z przedmiotów Standardy sprawozdawczości finansowej, Doradztwo bankowe dla st. dziennych odbędą się w poniedziałek 10.02 w sali 210 B od godziny 10.45. jednocześnie w godzinach 10.45-12.00 w tej samej sali odbędzie się dyżur w sesji.

pok. 1214, Altum, tel. 61 854 33 73
krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl


dr Anna Warchlewska
Dyżur w lutym

8 lutego godz. 17:30-18:30

21 lutego godz. 9:00-10:00

28 lutego godz. 10:30-11:30

pok. 1224, Altum, tel. 61 854 32 16 
anna.warchlewska@ue.poznan.pl