Uczymy już od 35 001 dni
Pracownicy

dr Anna Warchlewska


Pełnione funkcje na UEP:
- Opiekun naukowy SKN Bankier
- Koordynator Rady Finansów ds. Konkursu Wiedzy o Finansach FINANSOMANIA JUNIOR w roku akademickim 2018/2019
- Członek Komitetu Organizacyjnego konferencji „CSR Financial Day. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych" (edycja 2018, 2019, 2020)

- Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania” (2020)

- Członek Komitetu Organizacyjnego Miedzynarodowej Konferencji ICOFEP (2020)


Pełnione funkcje poza UEP:
- Edukator finansowy zarejestrowany w PREF (Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej).
- Doradca Zarządu Fundacji Instytut Badań i Edukacji Planowania Finansowego (kadencja 2017).

Specjalizacja i zainteresowania badawcze:

- system bankowy

- finanse osobiste, zarządzanie finansami gospodarstw domowych

- wykluczenie finansowe

- edukacja ekonomiczna

- działalność kredytowa banków i niebankowych instytucji finansowych

- ocena kondycji finansowej kredytobiorcy

Wybrane publikacje:
Link do dorobku naukowego: https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=1145091

Warchlewska, A., Janc, A., 2018, Działania edukacyjne banków centralnych w obszarze wiedzy ekonomicznej i kompetencji finansowych jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu w: Krzysztof Waliszewski (red.), Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych: od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa, s. 23-46. 


Warchlewska, A., Górna, S., 2018, Nowoczesne technologie jako czynnik konkurencji na lokalnych rynkach usług bankowych (na przykładzie gospodarczego Banku Spółdzielczego Międzyrzecz), „Optimum. Studia Ekonomiczne", 1 (91), s. 283-305. 


Ekskluzja finansowa osób z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania" , III (24), 2017, s. 35-52.

Niepełnosprawność a zagrożenie wykluczeniem finansowym, „Finanse i Prawo Finansowe/Journal of Finance and Financial Law", 2 (14) 2017, s. 115-129.


Bariery dostępu do obrotu bezgotówkowego na przykładzie pokolenie 55+ w: Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie, red. B. Borusiak, K. Pająk, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015, s. 39-49.

 

Wykluczenie finansowe w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych i krajów rozwijających się w: Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej, Monografia Doktorantów,
red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo CedeWu, Warszawa 2013, s. 177-200.

 

Rola instytucji parabankowych w kwestii przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu na przykładzie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w: Innowacje w bankowości i finansach, red. I. Pyka, J. Cichy, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Studia Ekonomiczne, Nr 173, Katowice 2013, s. 46-57.

 

Banki spółdzielcze w zapobieganiu wykluczeniu finansowemu (przyczynek do badań) w: Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, red. M. Stefański, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Włocławek 2012, s. 169-178. 

 

Próba ukazania czynników mających wpływ na motywację i zatrudnienie w sektorze bankowym w: Prace Naukowe Studenckiego Koła Nauk Ekonomicznych i Społecznych „INES”, red. M. Borowska, M. Kruszyński, Wydawnictwo GS Media, Wrocław 2011, ISBN 83-920715-6-5, s. 144-147.


Pozostałe informacje:

Udział w projektach Narodowego Banku Polskiego w ramach edukacji ekonomicznej

„TRADYCJE WIELKOPOLSKIE – edukacja dzieci i młodzieży w poznańskich szkołach” – projekt realizowany przez Fundację Collegium Reginae Hedvigis „Ekonomia – postawy przedsiębiorcze” - wrzesień 2018 - listopad 2018. 


 „Seniorze, orientuj się” – projekt realizowany przez Fundację Inicjatyw Europejskich - luty 2016 - czerwiec 2016.

„Zerwać z długami – jak mądrze gospodarować domowym budżetem”- projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu - marzec 2015 -  maj 2015. 


Ambasador Obrotu Bezgotówkowego „Akademia Dostępne Finanse" - 2012-2016. 

 

 

 
dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse
anna.warchlewska@ue.poznan.pl
Collegium Altum p. 1215
tel. 61 854 32 16