Uczymy już od 35 001 dni
Pracownicy

dr hab. Krzysztof Waliszewski, prof. UEP

Funkcje pełnione na UEP

·Przewodniczący Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych, 

·Opiekun naukowy SKN Bankowości i Pośrednictwa Finansowego

·Zastępca Przewodniczącego Komitetu Głównego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Finansach Finansomania

·Koordynator specjalności Doradztwo Finansowe na kierunku Finanse i rachunkowość, Wydział Ekonomii, studia II stopnia

·Przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji „CSR Financial Day. Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych" (edycja 2016, 2017, 2018, 2019)  

·Kierownik studiów podyplomowych „Bankowość i doradztwo finansowe” (edycja I, II, III, IV, V, VI)

·Kierownik studiów podyplomowych „Technologie finansowe (FinTech)” (edycja I)

 
Funkcje pełnione poza UEP: 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości


Członek Prezydium Komitetu Nauk o Finansach PANSpecjalizacja i zainteresowania badawcze:

·Finanse gospodarstw domowych, finanse osobiste

·Planowanie finansów osobistych i zarządzanie finansami osobistymi  

·Rynek finansowania konsumpcji (consumer finance)

·Kredyt konsumpcyjny, konsumencki, hipoteczny, finansowanie nieruchomości

·Pośrednictwo finansowe i kredytowe

·Doradztwo finansowe w obszarze finansów osobistych

·Niebankowe instytucje finansowe, w tym instytucje parabankowe

·Spółki pożyczkowe

·Unia bankowa i unia rynków kapitałowych
   Najważniejsze publikacje

Książki – autor: 

 

„Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce”, CeDeWu, Warszawa 2017

·         „Model doradztwa w obszarze finansów osobistych w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2016

·         „Pośrednictwo kredytowe w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.

·         „Doradztwo finansowe w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2010.


Książki – współautor:


·         Europejska unia rynków kapitałowych. Perspektywa finansowania przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2015

 

Książki – redaktor:


Społeczna odpowiedzialność instytucji finansowych. Perspektywa banków, pośredników i doradców finansowych, CeDeWu, Warszawa 2017


Książki – współredaktor:

 

·         „Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe w finansowym wspieraniu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”, CeDeWu, Warszawa 2014

 

·         „Instytucje parabankowe na rynku usług bankowych w Polsce, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012

 

·         „Ryzyko w działalności gospodarczej. Finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw w okresie zagrożenia kryzysem, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012

 

 

Wykaz wszystkich publikacji dostępny w raporcie Bazy Osiągnięć Pracowników UEP – link:

 

https://develop.ue.poznan.pl/WebForms/Reports/Pubs/38d73bf16cfe4a04ba6fb205c1cfcc4a


Doktor hab. nauk ekonomicznych
prof. UEP
krzysztof.waliszewski@ue.poznan.pl
Collegium Altum, p. 1214
telefon: 61 854 3373