Katedry

Katedra Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych

How to find us?

ul. Powstańców Wlkp. 16
61-895 Poznań
tel. 061 854 34 13, fax: 061 854 34 15
e-mail: ktpipp@ue.poznan.pl