Publikacja pt. Stabilność finansowa w świetle regulacji ostrożnościowych bankówOddawana do rąk Czytelników monografia naukowa poświęcona jest tematyce:
- stabilności finansowej,
- nadzoru finansowego,
- polityki makroostrożnościowej,
- regulacji sektora bankowego.

W wyniku kryzysu i zawirowań na rynkach finansowych istotność tych zagadnień w ostatnich latach wzrosła. Celem opracowania jest pokazanie znaczenia regulacji ostrożnościowych banków dla utrzymania stabilności finansowej.

W opracowaniu w kompleksowy sposób przedstawiono zalecenia Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, które znalazły odzwierciedlenie m.in. w dyrektywie „Capital Requirements Directive IV" (CRD IV) i rozporządzeniu „Capital Requirements Regulation" (CRR). Do przedstawionych regulacji należą wymogi kapitałowe, bufory antycykliczne i dźwignia finansowa.

Opisano również narzędzia polityki makroostrożnościowej, które są pomocne w zakresie utrzymania stabilności finansowej, a wśród nich wyróżniono normy płynnościowe odnoszące się do pozycji bilansowych banków - wskaźniki „Liquidity Coverage Ratio" (LCR) i „Net Stable Funding Ratio" (NSFR).

Monografia jest uzupełnieniem wiedzy zawartej w dotychczasowych publikacjach naukowych poświęconych tematyce stabilności finansowej i regulacji ostrożnościowych sektora bankowego. Przeprowadzona analiza nawiązuje do dyskusji na temat konsekwencji regulowania działalności bankowej. Zagadnienia te są aktualne i posiadają istotne znaczenie zarówno pod względem teoretycznym, jak też praktycznym.

Książka może stanowić cenną lekturę dla specjalistów w dziedzinie finansów i bankowości, studentów tych kierunków, praktyków zajmujących się polityką makroostrożnościową i tworzeniem regulacji rynku finansowego oraz osób zatrudnionych w instytucjach finansowych.