Zachęcamy do zapoznania się z nową publikacją pt. Polityka pieniężna i rynki finansowe wobec wyzwań gospodarki 4.0, przygotowaną pod redakcją naukową prof. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej oraz dr hab. Katarzyny Perez.

Prezentowana książka jest zbiorem myśli przedstawicieli nauki związanych z polityką pieniężną i rynkami finansowymi, których celem jest pokazanie tych innowacji z punktu widzenia potencjału i wyzwań, jakie niesie ze sobą czwarta rewolucja gospodarcza. 

Publikacja składa się z dwóch części: Innowacji w polityce pieniężnej oraz Innowacji na rynku finansowym, w których znajduje się po sześć rozdziałów. 

Czytelnik dowie się z nich: 
  • jaka jest geneza innowacji finansowych w gospodarce 4.0, 
  • dlaczego kryptowaluty, np. bitcoin, nie są pieniądzem, 
  • czy stosowane strategie polityki pieniężnej są po kryzysie finansowym skuteczne,
  • czy inflacja może być narzędziem wzrostu gospodarczego,

a także:
  • jakie zmiany technologiczne przeniknęły do rynków finansowych,
  • czy najmłodsze pokolenie będzie funkcjonować tylko w otwartej bankowości,
  • czy robo-doradcy zastąpią doradców-ludzi,
  • czy w przyszłości będziemy płacić tokenami,
  • jakie zalety mają pracownicze plany kapitałowe,
  • jakie są wyzwania w szacowaniu kosztu kapitału.