W dniu 14 lipca 2020 r. odbyła się (zdalnie) obrona pracy doktorskiej mgr Alicji Fraś, pt. Czynniki kształtujące opłaty w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2017-2019, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej.
Decyzją Rady Awansów Naukowych została podjęta uchwała o nadaniu mgr Alicji Fraś stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Serdecznie gratulujemy Doktorantce i Promotorowi!