Miło nam poinformować, że mgr Katarzyna Włosik, doktorantka w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, otrzymała grant Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) na pobyt naukowy w Niemczech.

Stypendium to jest przeznaczone do absolwentów, doktorantów oraz młodych naukowców, a jego celem jest umożliwienie realizacji projektu badawczego na uczelni wyższej lub w pozauczelnianej jednostce naukowej w Niemczech.

W ramach tego stypendium mgr Katarzyna Włosik spędzi 3 miesiące na Uniwersytecie w Tübingen realizując projekt „Cryptocurrencies as a new segment of financial investments”.


Serdecznie gratulujemy!