Dnia 9 lipca 2020 roku odbył się webinar Podatków w Cyfrowej Gospodarce z udziałem dra Tomasz Gabrusewicza.
Spotkanie było drugim z pięciu w cyklu #CyfrowaGospodarka.

Dr Gabrusewicz podkreślał, jak ważne jest stworzenie jasnych przepisów, które będą wskazywać, jakie działania są niedopuszczalne z punktu widzenia rachunkowości i które pozwolą zgłaszać tego typu praktyki do odpowiednich organów.

 
Zachęcamy do udziału w kolejnych webinarach organizowanych przez Polską Kartę Suwerenności Cyfrowej i Instrat pod patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji! 
Szczegóły na temat kolejnych spotkań w ramach #CyfrowaGospodarka będą zamieszczane na stronie katedry.