Dyżur w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:


wtorek od 11:30 do 12:30

dyżur z 25 lutego przeniesiony na 27 lutego (czwartek) od 12:30 do 13:30.

Kontakt przez email: tomasz.szubert@ue.poznan.pl