seminarzystka dr hab. Moniki Kaczały, Pani Alicja Stankiewicz wygrała konkurs Rzecznika Finansowego. Dokładne informacje można znaleźć pod linkiem https://rf.gov.pl/2021/12/08/rozstrzygniecie-v-edycji-konkursu-o-nagrode-rzecznika-finansowego-za-najlepsza-rozprawe-habilitacyjna-i-doktorska-oraz-prace-magisterska-i-licencjacka-z-zakresu-ochrony-klienta-na-rynku-finansowym/