Pracownicy Katedry Ubezpieczeń za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe  w 2020 otrzymali nagrody Rektora