Dla kandydatów

Specjalność Ubezpieczenia i Zarządzanie Ryzykiem - prezentacja