Uczymy już od 34 749 dni
Seminaria dyplomowe

dr hab. Monika Kaczała

Seminarium dyplomowe - studia stacjonarne
Marketing usług ubezpieczeniowych. E-biznes w podmiotach rynku ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia rolne
1. PROBLEMATYKA SZCZEGÓŁOWA
 1. Konstrukcja produktu ubezpieczeniowego i jego cena
 2. Dystrybucja ubezpieczeń - aspekty ekonomiczne i prawne
 3. Nowe technologie i strategia ich wykorzystania przez zakłady ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych
 4. Risk management w gospodarstwach rolnych a ubezpieczenia
2. PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC
 1. You tube jako instrument reklamy zakładu ubezpieczeń.
 2. Sprzedaż ubezpieczeń przez internet.
 3. Techniczno-ubezpieczeniowe sposoby ograniczania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń a cena za ubezpieczenie.
 4. Wykorzystanie nowych technologii w zarządzaniu siecią sprzedaży.
 5. Ubezpieczenia dotowane w rolnictwie na przykładzie PZU SA.
3. KRYTERIUM PRZYJĘĆ
 • zainteresowanie tematyką
 • znajomość języka obcego umożliwiająca korzystanie z literatury obcojęzycznej
4. MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA PRZEZ STUDENTÓW DODATKOWYCH INFORMACJI NA TEMAT OFEROWANEGO SEMINARIUM

Pliki do pobrania