STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH


W dniach 7-13 listopada 2022 r. studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, studiujący na kierunkach: analityka danych ekonomicznych; ekonomia; finanse, audyt, inwestycje; międzynarodowe stosunki gospodarcze; informatyka i ekonometria; rachunkowość i finanse biznesu; marketing; Innovation Management, zarządzanie będą dokonywali wyborów seminarium (seminaria rozpoczynają się od semestru letniego 2022/2023).


W tym samym terminie 7-13 listopada 2022 r. również studenci drugiego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, studiujący na kierunkach: Bachelor in Business Administration; ekonomia; Finance; finanse, audyt, inwestycje; gospodarka turystyczna; międzynarodowe stosunki gospodarcze; logistyka; polityka społeczna; rachunkowość i finanse biznesu; zarządzanie będą dokonywali wyborów seminarium (seminaria rozpoczynają się od semestru letniego 2022/2023). 

Wybory zostaną przeprowadzone w systemie USOS.


Student przed wybraniem promotora w systemie USOS ma obowiązek skontaktować się z potencjalnym promotorem w okresie poprzedzającym uruchomienie zapisów w systemie i uzyskać jego zgodę na zapisanie się na seminarium.


W załączeniu oferta seminaryjna z Katedry Ubezpieczeń