Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i rachunkowość (specjalność: ubezpieczenia i zarządzanie ryzykiem) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Matematyki i Informatyki (specjalność: matematyka finansowa i aktuarialna).

 

Za pracę pt. „Analiza wpływu założeń ekonomicznych na wartość wyceny zakładu ubezpieczeń na życie przy wykorzystaniu metodologii Embedded Value " otrzymała II nagrodę w kategorii prac magisterskich w III edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką organizowanego przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej oraz I nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską organizowanym przez Mentor S.A..

 

W 2017 r. złożyła Egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych z wynikiem pozytywnym, od 2019 r. pracownik zakładu ubezpieczeń.

 

Zainteresowania badawcze: InsurTech, ubezpieczenia kredytu kupieckiego, ubezpieczenia upraw

 

 

Publikacje:

 

Chojan A., „Jak nowoczesne technologie zmieniają role konsumenta w ubezpieczeniach?”, Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie, Broniewska M. (red.), Centrum Myśli Strategicznych, Sopot, s. 67-71, 2019.

Lisowski J. i Chojan A., “InsurTech − szansa na rewolucję w ubezpieczeniach kredytu kupieckiego”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, no. 541, s. 147–160, 2018.

Chojan A., „Modele teorii zaufania – metoda kalkulacji składki ubezpieczeniowej w niejednorodnych portfelach polis”, Wiadomości ubezpieczeniowe, nr 2/2017, s. 103-113, 2017.

Chojan A., „Ryzyko prowadzenia działalności ubezpieczeniowej oraz teoria ruiny jako narzędzie jego pomiaru”, Ubezpieczenia i finanse – nowe perspektywy, tom VI, Łyskawa K., Majewski P. i Walczak D. (red.), tom VI, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, s. 75-88, 2017.