Absolwent Wydziału Zarządzania (specjalność: zarządzanie przedsiębiorstwami) i Wydziału Ekonomii (specjalność: ubezpieczenia gospodarcze) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.


Kilkukrotny stypendysta Rektora UEP stypendium dla najlepszych studentów

  • Od 2014 r. członek Instytutu Zarządzania Ryzykiem w Londynie (IRM)
  • Autor monografii naukowej pt.: "Rola akredytacji w zarządzaniu szpitalem"
  • W 2016 r. był członkiem Akademii European Financial Congress
  • W 2017 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej konferencji 21st APRIA Annual Conference

Od 2011 r. pracuje na rynku ubezpieczeń. W 2015 r. złożył Egzamin dla Brokerów Ubezpieczeniowych z wynikiem pozytywnym.

 

Prywatnie pasjonat lekkoatletyki. Należał do Kadry Narodowej PZLA w rzucie dyskiem.

 

Zainteresowania badawcze:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego
  • zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM)

Prowadzone przedmioty:

  • Podstawy ubezpieczeń
  • Personal and Commercial Insurance

Dorobek naukowy:

https://develop.ue.poznan.pl/WebForms/Reports/Pubs/06f83a38a4d342bcb9d7fdfc2ef53bf4