Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, kierunek finanse i rachunkowość. Od 2017 roku doktorant w Katedrze Ubezpieczeń UEP.

Zainteresowania naukowe: gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych.

Publikacje:
P. Manikowski, R. Matuła, Analiza Wypłacalności zakładów ubezpieczeń w Solvency II na przykładzie wybranych ubezpieczycieli, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, Nr 2 (2018).
R. Matuła, Analiza wypłacalności towarzystw ubezpieczeńwzajemnych w reżimie Solvency II, Wiadomości ubezpieczeniowe, nr 1 (2019), s. 57-78.