Głównym celem projektu jest popularyzacja wyników badań naukowych w zakresie wpływu kryzysu pandemicznego na publiczny i rynkowy system finansowy w Polsce, a także jego krótko- i długoterminowych konsekwencji dla sfery realnej i społecznej.


Cele szczegółowe:
  • zachęcenie młodych naukowców i adeptów nauki do pogłębienia badań na temat skutków kryzysu pandemicznego dla systemu finansowego w Polsce,
  • zbadanie poziomu dostępności usług płatniczych dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w warunkach izolacji pandemicznej (lockdown) oraz sformułowanie rekomendacji i materiałów edukacyjnych w zakresie uzyskanych wyników,
  • popularyzacja otrzymanych wyników badań w ramach publikacji naukowej wydanej w wydawnictwie ogólnopolskim oraz seminarium naukowego zorganizowanego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Projekt jest realizowany w okresie od lipca 2021 roku do grudnia 2022 roku.