Artykuł współautorstwa dr hab. Mileny Ratajczak-Mrozek, prof. UEP, pt. „Key concepts, relations and representations”  został opublikowany w czasopiśmie „Industrial Marketing Management” (140 punktów, Impact Factor czasopisma 6,96).
W artykule podjęto temat zasobów z perspektywy relacji biznesowych i interakcji. Podsumowano w nim 20 lat badań, zidentyfikowano i wskazano możliwe wykorzystanie głównych koncepcji w ramach podejścia interakcyjnego do zasobów (Resource Interaction Approach, RIA). Zapewnia to platformę do dalszych badań koncepcyjnych i empirycznych w ramach badań nad relacjami przedsiębiorstw, sieciami biznesowymi oraz znaczeniem i wykorzystaniem samych zasobów.
Artykuł jest efektem kontynuowanej współpracy międzynarodowej. Współautorami jest łącznie 18 naukowców z 9 różnych ośrodków akademickich.
 
Gratulujemy Autorom, a Czytelnikom życzymy miłej lektury!