W piątek 3 czerwca wręczone zostały Studenckie Noble 2022. W dziedzinie nauk ekonomicznych laureatem został Marceli Hązła – student drugiego roku studiów II stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze.
 
Studencki Nobel to ogólnopolski konkurs stypendialny stworzony przez studentów dla studentów przy wsparciu MEiN oraz Santander Scholarships. Celem konkursu jest wyróżnienie najzdolniejszych oraz wsparcie w budowaniu ich marki osobistej w świecie nauki i biznesu. Laureaci zostali wyłonieni w 9 kategoriach: nauki techniczne, sztuka, dziennikarstwo i kultura, nauki przyrodnicze i energetyka, fizyka i astronomia, medycyna i farmacja, nauki społeczne, nauki ekonomiczne, działalność społeczna. W każdej kategorii w trzyetapowej procedurze konkursowej zostaje nagrodzona tylko jedna osoba.
 
Pan Marceli Hązła jest magistrantem w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych pod opieką Pani dr hab. Ewy Mińskiej-Struzik, prof. UEP.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!