Biografia
 1. profesor nadzwyczajny UEP, 2015
 2. doktor habilitowany nauk o zarządzaniu, 2013 
 3. członek Strategic Management Society od 2006 
 • praca w przedsiębiorstwach międzynarodowych i polskich na stanowiskach członka zarządu, menedżera, konsultanta, 1993-2011
 • doktor nauk ekonomicznych, 1987
 • magister ekonomii, 1978
Problematyka badawcza
 • zarządzanie strategiczne
 • konkurencyjność przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym
 • kooperacja a konkurencja
 • zastosowanie ekonomii ewolucyjnej z zarządzaniu strategicznym
 • zarządzanie wartością firmy w biznesie międzynarodowym
 • strategie finansowe przedsiębiorstw
Dydaktyka
 • Kooperacja w biznesie międzynarodowym
 • Konkurencyjność międzynarodowa a polityka gospodarcza
 • Cooperation in international business
 • International competitiveness
 • Seminarium magisterskie: Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym


Hobby
 • sporty rekreacyjne: bieganie, pływanie
 • teatr, film
 • ogród