Biografia
 • Habilitacja, 2020
 • Doktor nauk ekonomicznych, ekonomia międzynarodowa, 2012,
 • Magister, biznes międzynarodowy, 2008.
Nagrody i wyróżnienia
 • AIB 2020 BEST REVIEWER AWARD - 2020 Academy of International Business Annual Conference, 2020.
 • GSJ GLOBAL STRATEGY RESEARCH PRIZE - (M. Dzikowska, J. Gammelgaard, F. Keler) za najlepszy artykuł nawiązujący do tematyki strategii globalnej i prezentowany podczas European International Business Academy Annual Conference 2019. Nagroda sponsorowana przez Global Strategy Journal. (za referat pt. Capability and Charter Change: An Extension of Birkinshaw and Hood’s (1998) Concept of Generic Processes of Subsidiary Evolution
 • Best Reviewer (wyróżnienie) – 45. European International Business Academy Annual Conference, Leeds, 2019.
 • Best Reviewer (wyróżnienie) – 43. European International Business Academy Annual Conference, Mediolan, 2017.
 • Best Reviewer (wyróżnienie) – 42. European International Business Academy Annual Conference, Wiedeń, 2016.
 • Best Reviewer (wyróżnienie) – 41. European International Business Academy Annual Conference, Rio de Janeiro, 2015.
 • The Copenhagen Business School Prize 2014 - za najlepszy artykuł przygotowany przez osobę poniżej 40 roku życia i zaprezentowany podczas European International Business Academy 2014 (za referat pt. The role of subsidiary within the value chain of an MNE – A structural model development).
 •  Junior Dekaban-Liddle Fellowship 2014, The University of Glasgow Adam Smith Business School.
 • 2. Nagroda Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za najlepszą pracę doktorską obronioną w roku akademickim 2011/2012
 • Stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego za dotychczasowy dorobek naukowy z zakresu biznesu międzynarodowego i konkurencyjności przedsiębiorstw, 2013.
 • Nagroda Zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Prof. dr hab. Gorynia Marian, prof. zw. UEP, dr hab. Barbara Jankowska, dr Maciej Pietrzykowski, dr Piotr Tarka, dr Marlena Dzikowska za monografię pt. Wejście Polski do strefy euro a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw, 2012.
 • Best paper award for a Doctoral Candidate - Dzikowska M., za referat pt. Value chain module relocations of Polish micro- and small-sized companies operating in automotive and clothing industries, 4th Aalborg Conference Revisiting Internationalisation: Dynamics, Diversity And Sustainability, Centre for International Business, Aalborg, 2012.
 • The  Bucharest Prize - Gorynia M. Jankowska B., Pietrzykowski M., Tarka P., Dzikowska M., za referat pt. Poland's entry into the eurozone and the international competitiveness and internationalisation of Polish companies, przyznana przez The Romanian Journal of Economic Forecasting, Bukareszt, 2011.
Problematyka badawcza
  • Rola spółek córek w przedsiębiorstwach międzynarodowych
  • Łańcuch wartości przedsiębiorstwa, 
  • Przedsiębiorstwa międzynarodowe,
  • Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstwa,
  • Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym.

  • Grant MNiSW/NCN/NCBiR

   • Wykonawca: Strategie firm polskich wobec wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (Kierownik projektu: Prof. M. Gorynia). (OPUS 14)
   • Wykonawca: Sprawność innowacyjna filii zagranicznej a jej pozycja w sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego - perspektywa filii utworzonych w Polsce (Kierownik projektu: Prof. B. Jankowska). (OPUS 11)
   • Kierownik projektu: Ewolucja i determinanty roli zagranicznej spółki córki w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa międzynarodowego. (SONATA 5)
   • Główny wykonawca: Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie prosperity i globalnego kryzysu gospodarczego (Kierownik projektu: Prof. M. Gorynia). (OPUS 4)
   • Wykonawca: Wpływ delokalizacji modułów łańcucha wartości na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw (Dzikowska M.). (Grant promotorski)
   • Współwykonawca: Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na międzynarodową konkurencyjność i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw (Kierownik projektu: Prof. M.Gorynia). (Grant MNiSW)

   Dydaktyka
   • Strategia przedsiębiorstwa w biznesie międzynarodowym (wykład, ćwiczenia),
   • International Strategic Business Analysis (ćwiczenia),
   • Podstawy zarządzania (wykład, ćwiczenia),
   • Global Sourcing (wykład).