Seminarium interdyscyplinarne poznańskiego środowiska akademickiego


 jest inicjatywą naukową powstałą w wyniku projektu realizowanego wspólnie przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Połączyło nas wspólne przekonanie, że nauki społeczne, które reprezentujemy, choć wykorzystujące różne modele poznawcze, może połączyć paradygmat ewolucji.
Seminaria nasze mają charakter otwarty i zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych problematyką ewolucji, w tym pracowników naukowych, doktorantów i studentów.