Katedry

Katedra Marketingu Międzynarodowego

Informacje dla studentów

Pracownicy

Seminaria dyplomowe

Badania naukowe

Publikacje i osiągnięcia katedry

Prowadzone zajęcia

How to find us?

Katedra Marketingu Międzynarodowego
pokój 613 Altum

tel. (0-61) 854-33-12

fax (0-61) 854-36-10

email: kmm@ue.poznan.pl