• Zachowania rynkowe przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji
  • Strategia marketingu partnerskiego na rynkach lokalnych i zagranicznych
  • Podejście sieciowe w procesie modelowania strategii rynkowych firm na rynkach zagranicznych
  • Analiza marketingowych aspektów współczesnych form ekspansji zagranicznej przedsiębiorstwa
  • Rozwój metodyki międzynarodowych badań porównawczych (aspekty kulturowe)