Areas of research  
 • international marketing
 • internationalisation process of companies
 • business networks, internationalvbusiness networks
 • business relationships
 • International New Ventures
Main publications in English  
 • M. Zdzierski, J. Światowiec-Szczepańska, M. Troilo, Ł. Małys, Adventurous Foreign Direct Investment, Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Vol. 25, No. 2/2017.
 • M. Ratajczak-Mrozek, Ł. Małys, Supply chain cooperation and company performance, Argumenta Oeconomica 2/2012, Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne im. Oskara Langego (AE) we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • M. Ratajczak-Mrozek, A. Dymitrowski, Ł. Małys, Forms of internationalisation and company performance (research results), in T. Rynarzewski (ed.), Modern World Economy. Micro- and Macroeconomic Issues, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 • K. Fonfara, A. Dymitrowski, Ł. Małys, Evaluation of the company internationalisation process: traditional and network perspective, in: T. Rynarzewski, M. Szymczak (eds.), Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in Research of International Economics & Business, PUEB Press, Poznań, 2016. 
 • Ł. Małys, The essence of business networks in the internationalisation process (research project 2010-2012), in K. Fonfara (ed.), The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012.
 • Ł. Małys, The Magellan Group (case study), in K. Fonfara (ed.), The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012.
 • Ł. Małys, Elektromontaż Poznań S.A. (case study), in K. Fonfara (ed.), The Development of Business Networks in the Company Internationalisation Process, Poznań University of Economics Press, Poznań 2012.
 • Ł. Małys, K. Fonfara, Stages of Trust Development in Business Relationships in the Internationalisation Process, 7th Annual International Conference on Innovation and Entrepreneurship, Global Science & Technology Forum, Singapore, 2017.
 • M. Zdziarski, J. Światowiec-Szczepańska, Ł. Małys, M. Troilo, Exploration of Many Unknowns by Adventurous Foreign Direct Investment, AIB 2016 Annual Meeting, New Orleans, 2016.
 • J. Światowiec-Szczepańska, Ł. Małys, M. Zdziarski, Network Position and Firm Performance in Warsaw Stock Exchange-Listed Companies, Networks and Relationships, 32nd International IMP Conference, Poznań, 2016.
 • K. Fonfara, M. Łuczak, Ł. Małys, The Influence of Business Relationships on Company Performance in the Internationalisation Process, Change and Transformation of Markets, Networks and Relationships, 32nd International IMP Conference, Poznań, 2016.
 • M. Zdziarski, J. Światowiec-Szczepańska, Ł. Małys, Adventurous Foreign Direct Investment, 41st EIBA Annual Conference, Rio de Janeiro, 2015.
 • Ł. Małys, J. Światowiec-Szczepańska, R. Berckhan, M. Zdziarski, The Impact of the Quality of Business Relationships on the Company Performance – the Case of an Automotive Industry in Poland and Brazil , 41st EIBA Annual Conference, Rio de Janeiro, 2015.
 • K. Fonfara, Ł. Małys, M. Ratajczak-Mrozek, An interpretation and operationalization of the concept of company internationalization maturity (network approach), Organizing Sustainable BtoB Relationships – Designing in Changing Networks, 31st International IMP Conference, Kolding, 2015
 • M. Zdziarski, J. Światowiec-Szczepańska, Ł. Małys, Network evolution of FDI's co-location, XXXV International Sunbelt Social Network, Brighton 2015.
 • R. Berckhan, Ł. Małys, The roles of relationship actors in value creation in the automotive wholesale network, The 29th IMP Conference: Building and managing relationships in a global network: challenges and necessary capabilities, Atlanta 2013.
 • M. Ratajczak-Mrozek, Ł. Małys, Formal and informal cooperation within supply chains and company performance, The 27th IMP Conference: The impact of globalization on networks and relationships dynamics, Glasgow 2011.
 • Ł. Małys, The Mechanism of Building Business Network Relations in the Internationalisation Process, The 26th IMP Conference: "Business Networks - Globality, Regionality, Locality", Budapeszt 2010.
Main research activity
 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. "Dojrzałość przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji a przewaga konkurencyjna (podejście sieciowe)",  Nr UMO-2013/09/B/HS4/01145, 2014-2017
  (kierownik projektu prof. dr hab. K. Fonfara)

 • Projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Zasoby relacyjne spółek giełdowych w Polsce w perspektywie analizy strukturalnej sieci”, 2014-2017 nr 2013/11/B/HS4/00461
  (
  Kierownik projektu: dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska)
 • Międzynarodowy projekt badawczy finansowany przez The Norwegian Seafood Research Fund - FHF "Integration and cooperation in pelagic export markets", 2012 (Międzynarodowy kierownik projektu: Professor Håkan Håkansson; Kierownik projektu w Polsce: dr Łukasz Małys)
 • Projekt badawczy promotorski finansowany przez NCN, nr 51104-11
  "Wpływ powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji na wyniki przedsiębiorstwa", 2011-2013
  (Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Fonfara)
 • Ekspertyza "Kooperacja polskich przedsiębiorstw" przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki, lipiec-grudzień 2010, nr 51101-23 
  (Kierownik projektu; dr M. Ratajczak-Mrozek
 • Projekt badawczy własny finansowany przez MNiSW, nr 51104-69 
  "Kształtowanie powiązań sieciowych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa", 2010-2012 
  (Kierownik projektu: prof. dr hab. K. Fonfara)
Prowadzone zajęcia  
 • Fundamentials of marketing
 • International marketing
 • How to enter and win CEE markets
 • Podstawy marketingu
 • Marketing międzynarodowy 
 • Współczesne strategie marketingowe na rynkach zagranicznych