Nowy przedmiot prowadzony przez pracowników Katedry Marketingu Międzynarodowego w roku akademickim 2021/2022.
Sylabus z pełnym opisem przedmiotu dostępny jest tutaj