Biografia:

- Studia magisterskie ukończone na Wydziale Zarządzania

- Studia doktoranckie UEP - stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

- Udział w projektach unijnych

- Członek organizacji i stowarzyszeń międzynarodowych.

 

Zainteresowania naukowe: logistyczna obsługa klienta, handel elektroniczny, zachowania nabywców

 

Lista prowadzonych przedmiotów:

- Magazynowanie i obsługa zapasów

- Logistyka dystrybucji

- Strategie logistyczno-marketingowe

- Logistyczno-marketingowa obsługa klienta

- Zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami i sieciami dostaw

- Logistyka w turystyce

- Seminaria dyplomowe

 

Wybrane publikacje:

Monografie naukowe

o   Majchrzak-Lepczyk, J. 2019, Logistyczna obsługa klientów handlu elektronicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP).

o   Sipińska-Gołembska, E., Majchrzak-Lepczyk, J., Bentyn, Z., 2015, Eurologistyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN).

Podręcznik akademicki

o   Majchrzak-Lepczyk, J., Maryniak, A., 2016, Rynek powierzchni magazynowej i elementy jej wyposażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP).

Publikacje w czasopiśmie

o   Majchrzak-Lepczyk, J., Szymczak, M., 2011, Funkcjonowanie łańcuchów dostaw wina w Polsce, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 10, s. 14-19. http://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8593/gmil_10_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2012, Istota innowacji w obsłudze logistycznej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł : ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 224, s. 164-173.

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2012, Obsługa logistyczna sektora handlu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 267, s. 30-38.

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2013, Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 6, s. 2-6. http://repozytorium.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8591/gmil_6_2013_int%20a.pdf?sequence=1&isAllowed=y

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2014, Obsługa klienta w wymiarze logistyczno-marketingowym, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2, s. 15-20. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8592/gmil_02_2014a.pdf?sequence=1

o   Majchrzak-Lepczyk, J., Olejniczak, K., 2014, Social Responsibility as the Factor of Competitive Advantage of Public Entities, Human Resources Management and Ergonomics, 1, s. 74-87.

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2015, Zachowania konsumentów na rynku e-commerce-wybrane zagadnienia, Handel Wewnętrzny, 2, s. 259-269. http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171396685

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2015, Logistyczno-marketingowe aspekty w sieci tworzenia wartości., Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (Akademii Ekonomicznej) w Katowicach, 217, s. 68-80. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/8295/Katowice.pdf?sequence=1&isAllowed=y

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2015, Rola branży e-commerce w rozwoju rynku powierzchni magazynowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 406, s. 140-150.

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2016, Storage Areas and the Development of E-commerce Sector Based on the Example of Poland, Chinese Business Review, 15 (3), s. 115-122.

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2017, Shaping the warehouse space market countries Central and Eastern Europe, Research in Logistics & Production, 2, s. 103-112.

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2018, Creating Values for the Customer in e-Commerce, Human Resources Management and Ergonomics, 12 (1), s. 70-78 .

o   Majchrzak-Lepczyk, J. (2019). Kreowanie wartości dla klienta wyzwanie dla e-commerce. „Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom 20, Wydanie 7, cz. 2 Logistyka w naukach o zarządzaniu, s. 109-121.

Rozdział w monografii naukowej

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2012, Kierunki zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw w: Henryk Mruk (red.), Problemy zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań, s. 143-153.

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2014, Wpływ innowacji na funkcjonowanie podmiotów logistycznych w: E. Gołembska, Z. Bentyn (red.), Gospodarcze konsekwencje rozwoju logistyki międzynarodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 35-49.

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2014, Zmiana struktury handlu w aspekcie logistyczno-marketingowym w: E. Gołembska, Z. Bentyn (red.), Logistyka międzynarodowa w zmiennych warunkach gospodarki światowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), Poznań, s. 73-89.

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2016, Trends shaping consumer behavior - selected issues w: J. Rosak-Szyrocka, A. Sokół (red.), Modern Conditions of Development : Economics and Management, University of Maribor, Celje, Slovenia, s. 111-120.

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2017, The consumer on the European market - selected issues w: A. Sokół, A. Drab-Kurowska, A. Budziewicz-Guźlecka (red.), Business Entities in the Face of Contemporary Economics, Kartprint, Bratislava, Bratysława, s. 84-91.

o   Majchrzak-Lepczyk, J., 2017, E-commerce effect on changes in the market behaviour w: A. Budziewicz-Guźlecka, A. Drab-Kurowska, A .Sokół (red.), Contemporary Economic Challenges : Changes and Directions of Development, Shaker Varlag, Aachen, s. 65-72.

o   Majchrzak-Lepczyk, J., Blašková, M., 2019, Value for the Customer in the Logistics Service of E-commerce w: Kawa Arkadiusz, Maryniak Anna (red.), SMART Supply Network, Springer International Publishing, Berlin Heidelberg, s. 223-239. 

 

justyna.majchrzak-lepczyk@ue.poznan.pl