Biografia

─ w 2001 roku obroniła pracę dyplomową „Zachowania nabywców ze szczególnym ujęciem relacji klient-sprzedawca” na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunku Zarządzanie i Marketing, specjalności Handel i Marketing;

─ w 2003 roku na tej samej uczelni, wydziale i kierunku, na specjalności Transport i Logistyka przedstawiła pracę magisterską „Rozwój Zarządzania Kategorią Produktów jako elementu strategii Efektywnej Obsługi Konsumenta na polskim rynku produktów konsumpcji masowej”;

─ w roku 2015 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) obroniła dysertację zatytułowaną „Ryzyko zakłóceń w zarządzaniu łańcuchami dostaw”;

─ w roku akademickim 2005/2006 podjęła pracę w Wyższej Szkole Logistyki (WSL) jako stażysta, pełniąc jednocześnie funkcję koordynatora administracyjnego w Katedrze Podstaw Logistyki (KPL), od 2006 do 2015 roku pracowała na stanowisku asystenta, a następnie do października 2017 roku zajmowała stanowisko adiunkta;

─ od 10.2017-10.2019 pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Logistyki i Transportu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;

─ od 10.2019 pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;

 

Dydaktyka

Prowadziła lub prowadzi następujące moduły kształcenia:

─ Podstawy Logistyki,

─ Zarządzanie logistyką,

─ Sieci i strategie w logistyce,

─ Ryzyko w systemach logistycznych,

─ Zarządzanie ryzykiem,

─ Zarządzanie projektami i procesami,

─ Działalności gospodarcza i zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,

─ Zrównoważony rozwój w logistyce,

─ Logistyka międzynarodowa,

─ Organizacja i funkcjonowanie transportu,

─ Informatyka w zarządzaniu,

─ Elektroniczna logistyka,

─ Market Place Supply Chain,

─ Logistics Management.


Publikacje

W ramach pracy naukowej od roku 2004 opublikowała ok. 90 artykułów  w czasopismach naukowych takich jak: Logistyka, LogForum oraz rozdziałów w monografiach i podręcznikach.

Wykaz publikacji po uzyskaniu doktoratu zamieszczono poniżej, pozostałe można znaleźć pod adresem https://scholar.google.pl/citations?user=-k5nAYMAAAAJ&hl=pl lub https://bazawiedzy.ue.poznan.pl/resultList.seam?q=&r=publication&t=simple&lang=pl&cid=709055