Katedry

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

How to find us?

Katedra Zarządzania Międzynarodowego

al. Niepodległości 10, 

60-967 Poznań

Collegium Altum, pok. 621

tel. 061 854-33-15 

fax: 061 854-34-24

e-mail: kzm@ue.poznan.pl