Katedra Zarządzania Międzynarodowego (Department of International Management) została utworzona w 1964 r. (jako Katedra Handlu Zagranicznego), Uchwałą Senatu nr 74 (2005/2006) z dnia 7 lipca 2006r. i Zarządzeniem Rektora AE w Poznaniu nr 11 (2006) z dnia 29 sierpnia 2006r. przeniesiona na nowy Wydział Gospodarki Międzynarodowej jako Katedra Handlu Zagranicznego. Obecnie, zgodnie z Uchwałą Senatu nr 20 (2012/2013) z dnia 21 września 2012 r. i Zarządzeniem Rektora UE nr 57/2012 z dnia 25 września 2012 roku nosi nazwę Katedry Zarządzania Międzynarodowego.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat