Ważnym celem funkcjonowania Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej jest rozwój i opieka nad studentami studiów licencjackich, magisterskich realizowanych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na trzech kierunkach studiów:

  • Aplikacje Internetu Rzeczy, 
  • Financial Engineering oraz 
  • Informatyka i Ekonometria, 

a także doktorantów realizujących swoje studia doktoranckie w ramach 

  • Programu Doktoratów Wdrożeniowych w zakresie Big Data, 
  • Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich oraz 
  • w Szkole Doktorskiej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Studenci kierunków pozostających pod opieką merytoryczną i formalną Dyrektor studiów w zakresie Informatyki i Analiz Ekonomicznych oraz pracowników Instytutu, poza bardzo gruntownym wykształceniem ekonomicznym, zdobywają zaawansowaną wiedzę o nowoczesnych metodach ilościowych w ekonomii, finansach i biznesie, optymalizacji, prognozowaniu zjawisk gospodarczych, modelowaniu matematycznym procesów społeczno-ekonomicznych i budowie scenariuszy ich rozwoju. Uczą się biegle posługiwać nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, poznają najnowsze technologie teleinformatyczne, zgłębiają złożone techniki programowania komputerów oraz projektowania i obsługi informatycznych systemów zarządzania.


dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał, prof. UEP
Dyrektor studiów w zakresie Informatyki i Analiz Ekonomicznych