Dyrektor Instytutu Informatyki i Ekonomii Ilościowej
prof. dr hab. Krzysztof Malaga

e-mail: krzysztof.malaga@ue.poznan.pl
telefon: 61-854-37-43
miejsce: CEUE, p. 4.3