Instytut Informatyki i Ekonomii Ilościowej

Katedra Badań Operacyjnych i Ekonomii Matematycznej