W katedrze realizowanych jest kilka projektów finansowanych z różnych źródeł:
 • Projekt NCN OPUS21: Własności przekroju stóp zwrotu na rynkach kryptowalut, kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Będowska-Sójka, czas trwania projektu: 26.01.2022 – 25.01.2025; nr projektu: 2021/41/B/HS4/02443.
 • Projekt Regionalnej Inicjatywy Doskonałości RID zatytułowany "Czy pandemia jest akceleratorem cyfryzacji w życiu pokolenia 50+?" realizują dr Anna Łozowicka (kierownik projektu), dr Alicja Jajko-Siwek i dr Sergiusz Herman.
 • Dr Wojciech Kisiała jest wykonawcą w projekcie badawczym NCN, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (UAM). Tytuł: Wymiar przestrzenny (r)ewolucji na rynku samochodowym w Polsce/ Title: Spatial dimension of car market (r)evolution in Poland. Okres realizacji: 2017-2022, nr projektu: 2016/23/B/HS4/00710S4/00710
 • Dr Przemysław Garsztka jest wykonawcą w dwóch projektach:
  • Projekt realizowany z Programu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości „Ekonomia w obliczu Nowej Gospodarki” (III konkurs). Kierownik projektu: dr hab. Maciej Cieślukowski, prof. UEP. Tytuł: "Opodatkowanie robotyzacji pracy".
  • Projekt NCN OPUS 15: Kierownik projektu: dr hab. Jacek Jankiewicz, prof. UEP. Tytuł: "Analiza dobrobytu gospodarstw domowych i konsumpcji w Polsce, Francji i w Turcji z wykorzystaniem danych o wartości produkcji domowej i dochodów z pracy w szarej strefie". Grant jest realizowany we współpracy z Panthéon-Sorbonne University – Paris 1.
  Projekty zakończone:
 • Projekt WRACAM, kierownik projektu: dr Alicja Jajko-Siwek, tytuł: „Dzieci czy kariera? Emerytalne implikacje życiowych decyzji, czyli trajektorie życia prowadzące do uzyskania adekwatnych świadczeń emerytalnych”. Budżet projektu - 15 000 zł. 
 • Projekt NCN OPUS 13: Kierownik projektu /Principal investigator: dr hab. Barbara Będowska - Sójka, Tytuł: Pomiar płynności i dynamika procesu transakcyjnegoTitle: The measurement of liquidity and the dynamics of the transaction process.Czas realizacji/ Duration: 2018.02.07 - 2021.10.06. Grant number: UMO-2017/25/B/HS4/01546
 • Projekt NCN SONATA 10: Kierownik projektu /Principal investigator: dr Tomasz Strózik
  Tytuł: Badanie subiektywnego wymiaru jakości życia dzieci w Polsce 
  Title: The Survey of Children's Subjective Well-Being in Poland
  Czas realizacji/ Duration: 2016.07.05 - 2021.07.04
  Grant number:UMO-2015/19/D/HS4/00402