Przy katedrze działają dwa Studenckie Koła Naukowe

SKN Portfolio, którego opiekunem naukowym jest dr Alicja Jajko-Siwek


oraz 

SKN Pracownia Systemów IT, którego opiekunem naukowym jest dr Anna Łozowicka