barbara.bedowska-sojka@ue.poznan.pl

Ph.D., Head of the Department of Econometrics
Dyżury/Office hours:
Wtorek|Tuesday 13:10-14:10,  Środa|Wednesday 12:00-13:00, 
pok.|room 318A budynek|building C

Zainteresowania naukowe / Topics:
ekonometria finansowa, badanie reakcji rynku na informacje, analiza szeregów czasowych, modelowanie zmienności, inwestycje, zarządzanie ryzykiem, modelowanie danych wysokiej częstotliwości, FinTech, uczenie maszynowe, analiza danych;
financial econometrics, the impact of information, time series analysis, volatility modeling, investment, risk management, high-frequency data modelling, FinTech, machine learning, data analysis;

ResearchGate profile: https://www.researchgate.net/profile/Barbara-Bedowska-Sojka
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56893754600

Oferta seminarium licencjackiego w roku akad. 2020/21.


Ważniejsze konferencje | Recent conferences:
1. Będowska-Sójka B., Kliber A., Laidroo L., Have FinTechs outperfomed Banks?The impact of COVID on the financial markets, International Risk Management Conference IRMC 2021, Cagliari, 1-2.10.2021.
2. Bedowska-Sójka B., K. Echaust, The asymmetry of Amihud illiquidity measure - an international perspective, 11th Annual Financial Market Liquidity Conference, Budapest,
Hungary, 26-27.11.2020 (on-line).
3. Bedowska-Sójka B., A. Kliber, Rutkowska A., Swierczynska K., Zdunkiewicz W., Evolution of the FinTech system in Poland, ICOFEP, 19-20.11.2020 (on-line).
4. Bedowska-Sójka B., A. Kliber, Is there one safe-haven for all types of turbulence? The analysis of the recent financial crises, IRMC Global Virtual Conference 2020, 9-10.10.2020, https://www.therisksociety.com/program/.
5. Bedowska-Sójka B., How Does Market Behave around the Aggressive Orders, Sydney Banking and Financial Stability Conference, Sydney 13-14.12.2019.
6. Bedowska-Sójka B., K.Echaust, Do liquidity proxies based on prices and quotes really measure liquidity? AFML Conference in Budapest, November 14-15, 2019